Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Khan online sự kiện đánh Boss nhận thưởng

Khan online gửi đến các anh hùng sự kiện “Mừng Quốc Khánh” cực chất với nội dung như sau:

khan
Thời gian: Từ 12h00 ngày 29/05 và kết thúc lúc 09h00 ngày 05/09.
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi hạ Boss cuối phó bản cao cấp sẽ nhận được các chữ sau:
Sào huyệt mã tặc cao cấp : Chữ Q
Bái nguyệt thần điện cao cấp: Chữ U
Vương quốc tuyết cao cấp: Chữ O và C
Cổ thành chiến cao cấp: Chữ K và H
Thần khí trấn quốc: Chữ A và N
Khi chiến thắng chiến trường cũng sẽ nhận được phần thưởng: Thần thánh tế đàn, PK 2vs2
Lưu ý:
Sau khi thu thập đủ vào Tiệm Tích lũy đổi phần thưởng tương ứng
Với sự kiện mừng quốc khánh 2/9, NPH mong muốn đem đến một sân chơi thú vị cho quý đồng đạo.
Khan Mobi – Thống nhất thiên hạ